İTALYAN İŞÇİLİĞİ VE ALMAN TASARIMI

Sektörde çok yeni bir marka olan Kuboraum alışılmışın dışında olan sanat algısıyla piyasalardaki yerini alarak sanata ve sanatçıya verdiği önemi koleksiyonlarına yansıtarak hızla gelişiyor.

Tasarımlarını Berlin, Almanya’da gerçekleştiren ve ürünlerini el işçiliğiyle İtalya’da imal eden Kuboraum, 2012 yılında Doğu ve Batı Berlin sınırı arasında daha önce postane olarak kullanılan bir mekanın odalarında kuruldu. Bir galeriye dönüştürülen ofis, hiç vakit kaybetmeden yeni projelerin hayata geçirilmesi için bir üs haline getirildi. Başlangıcından bu yana uğradığı dönüşümler sayesinde stüdyo, günümüzde showroom ve merkez mağaza olarak kullanılıyor. Kuboraum ve stüdyosu, tasarımdan marka kimliğine, görsellikten iletişime, montajdan iç mimari projelerine kadar sanatçı, heykeltıraş ve tasarımcı Livio Graziottin ve antropolojist aynı zamanda da marka yöneticisi olan Sergio Eusebi tarafından geliştirilmiştir.

2009 yılında ortak bir arkadaşlarının sergi açılışında tanışan Livio Graziottin ve Sergio Eusebi,  2011 yılında ilk koleksiyonlarına dahil olan beş güneş gözlüğü modelini global gözlük sektörünün dominant estetik algısına kontrast bir şekilde tüketicilerin hizmetine sunmuştur. Kuboraum markasının tasarladığı gözlükler adeta kullanıcıların yüzüne göre tasarlanmış kişiliği ve karakteri öne çıkaran maskeler gibi görünüyor. Aynı zamanda bu maskeler birer sığınak, koruma ve bir vurgulama olarak da görülmelidir. Almancada da küçük oda anlamına gelen Kuboraum markası kendisini, içerisine sığındığımız, özelimizi ve sahip olduğumuz bütün kimlikleri yaşayarak dünyaya baktığımız iki mercek olarak tanımlıyor. Kuboraum gözlükleri hareketsiz ve cansız nesneler değil, bir maskenin gücünü barındıran ürünler olarak kişilik algısını değiştiriyor. Kuboraum gözlüklerini taşıyan kişiler benliklerini serbest bırakan bir mücadeleye girmeyi kabul ederek var oluyorlar. Kuboraum’un logosu kendi gücü ve duruşu olan bir ‘maske’ olduğu için marka, bu maskenin kendisinin değil, aslında kullanıcılarının kişiliğini ve ana hatlarını ön plana çıkardığını düşünüyor. Kuboraum gerçekleştirdiği piyasa araştırmaları ve trendlere yönelik yaptığı AR-GE çalışmalarına göre, bireyselliğin ve estetiğin endüstriyel mantığın değişime girerek bağımsızlık kazanması ile yeni bir sürece girdiğine inanıyor. Kendine has kodlarıyla ve kendi değerleri ile gözlükleri yeniden yorumlayarak ürünlere daha önce görülmemiş bir bakış açısı kazandırmak firmanın öne çıkan özelliklerinden biri olarak görülebilir. Kuboraum,  toplumun parçası haline gelmiş insanlarla güçlü bir ilişki kurma arayışında olan sağlam estetik, kültürel ve kavramsal prensipleri gözeten ahlaki bir proje olarak görülmelidir.

Kuboraum’un kimlik konseptine yakınlığı, aslında hepimizin sahip olduğu, nasıl göründüğümüz ve başkalarına kendimizi nasıl gösterdiğimiz durumunun yarattığı ikili ve endişeli ruh haline vurgu yaptığı bir tecrübe alanıdır. Kuboraum ürettiği gözlükler için kullandığı bu maske metaforunun bahsedilen gerilimli duruma bir çözüm getirebileceğini ve gözlük seçme işinin, kişi aynaya bakarken kendisini farklı algılamasıyla ilgili bir durum olduğunu düşünüyor. Kuboraum, kitleselleşmeyle kültür ve çeşitliliğin ortadan kaldırılmasını amaçlayan bir toplumda, olaylara farklı açıdan bakmak zorunda kalmanın herkesin öğrenmesi gereken bir bakış açısı olduğunu düşünüyor.

KUBORAUM’UN ARDINDAKİ SANAT…

Optik sektöründe adını duyurmayı başarmış bir tasarım markası olan Kuboraum, önemli sanatçılarla etkileşimde bulunarak çağdaş sanat dünyasıyla ve müziğin her dalıyla iç içe geçerek, sanatın ve sanatçıların aracılığıyla yaşamı çözümlemeyi amaçlayan bütünsel bir markadır. 2018 yılında Kuboraum, yeni sanatçılara kendilerine ait bir alan ve görünürlük sunmak adına kaynaklarını kullanarak üretim yapmak için sanatsal faaliyetlerde bulunma imkanı veren bir çalışma ortamı olan ‘Artist in Residence’nin açılışını yapmıştır. 2019 yılında Berlin Galeri Haftası’nda (Berlin Gallery Week) şirketin sağladığı bir yerde ikamet ederek çalışan sanatçıların kaldıkları süre boyunca yaptıkları çalışmaların gösterildiği bir sergi düzenlendi. Eş zamanlı olarak köklü bir marka için çalışan iki sanatçının da eserleri Kuboraum’un genel merkezindeki vitrinlerde sergilendi. Bu proje 2012 yılında İtalyan sanat geleneğinin Berlin’deki yaratıcı ortamda hayata geçirilmesiyle başladı. Bu sebeple, Kuboraum’un bünyesinde imal edilen her gözlük onu yapan sanatçılardan bir parça ve Venedik’in el işçiliği tarihinden izler barındırıyor. Kuboraum’un sıra dışılık, özgünlük içeren tasarım anlayışıyla hazırladığı, sınırların ötesine geçmeyi başaran optik ve güneş gözlüğü koleksiyonları küresel optik sektöründe adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kaynak: rawlooks.com

Aralık 2021