Sektörden Haber
İSTANBUL OGO, AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPTI

İSTANBUL OGO, AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPTI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi, AFAD İstanbul ve İstanbul Optisyen ve Gözlükçüler Oda’sı işbirliği ile Afet Farkındalık Eğitimi düzenlenmiştir. Eğitmen Ebru Sözer’in katılımıyla gerçekleşen eğitim zoom üzerinden online yapılmıştır. İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) ve İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD İstanbul) tarafından düzenlenen bu eğitimde; bireylerin yaşadıkları ortamda ve çevrelerindeki tehlikelerin ve buna bağlı risklerin farkına varmalarını sağlamayı, afetlere hazırlık, korunma ve müdahale konularında atılacak adımları göstermeyi hedeflemektedir. Bu eğitim kurumlarda afete hazırlık çalışmalarının ve afet bilinci kültürünün oluşturulmasının ilk basamağıdır. İstanbul Optisyen ve Gözlükçüler Odası’nın da desteğiyle düzenlenen afet bilinci eğitiminde Eğitmen Ebru Sözer; afetlerle mücadelede temel bilgiler ve kavramlar, ülkemizde ve çevremizde afet ve acil durum oluşturabilecek tehlikelerimiz, afet öncesi hazırlıklar, afetler sırasında doğru davranış şekilleri ve afet sonrası yapılması gereken hazırlıklar gibi konu başlıklarında anlatımlar gerçekleştirdi.

Mart 2021