Göz Haberi
40 YAŞ SONRASI GÖZ TANSİYONU

40 YAŞ SONRASI GÖZ TANSİYONU

45 yaş üzeri bireylerde sık görülen göz tansiyonu, erken evrede herhangi bir belirti vermeden sinsice ilerliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı ve Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Özkırış “Göz tansiyonu belirti vermeden ilerleyen ve geri dönüşü olmayan kalıcı körlüğe neden olan bir hastalıktır. Erken dönemde yakalanıldığı zaman ise ilaç veya cerrahi tedavi yöntemleri ile hastalık oldukça etkili tedavi edilebiliyor. Hastalığın ilk bulguları 40 yaş üzeri bireylerde görülüyor. Ortaya çıkma riski, ileri yaş hastalarda daha fazladır. En önemli risk faktörü, ailede glokom öyküsünün bulunmasıdır. Bunun dışında diyabet ve tansiyon hastalarında glokoma yakalanma riski oldukça fazladır. 40 yaşından sonra yılda bir kez rutin göz kontrolü yaptırılması önemlidir. Glokom göz tansiyonu olarak bilinse de sadece göz tansiyonun ölçülmesi tanı için yeterli olmamaktadır. Çünkü göz tansiyonun yüksek olmadığı glokom türleri de vardır. Göz arkası görme sinirindeki çukurluk ve incelme oranlarına dikkatli bakmak gerekir. Muayenede göz tansiyonu yüksek ölçüldüğünde gözün kornea denilen saydam tabakasının kalınlığına bakmak gerekir. Tanı için ayrıca periferik görme alanında daralmayı değerlendirmek için bilgisayarlı bir görme alanı testi ve OCT cihazı ile görme siniri analizi yapmak gerekmektedir. Glokomda, göz tansiyonun değerinin çok üst sınırlarda olmadığı durumlarda öncelikle ilaç tedavisine başvurulmaktadır. Bu ilaçlarla göz tansiyonu normal sınırlara çekilmeye çalışılır. İlaç tedavisi sırasında hasta belli aralıklarla takip edilmektedir. Göz tansiyonunun ilaç tedavisine rağmen düşmediği durumlarda ise cerrahi yöntemlere başvurulabilmektedir” dedi.

Eylül 2019